Hakkımda

Temel tıp eğitimimi 1997-2003 yılları arası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldım. Çocuk Cerrahisi uzmanlık eğitimimi 2012 yılında Ankara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladım. Uzmanlık sonrası devlet hizmeti yükümlülüğümü Eylül 2012-Temmuz 2013 Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi ve Temmuz 2013- Haziran 2015 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışarak tamamladım.

2015 yılında Ankara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'na geri dönerek uzman hekim olarak çalışmaya başladım. 2018 yılında Medizinnische Hochschule Hannover, Kinderchirurgische Klinik Almanya’da minimal invaziv cerrahi(kapalı ameliyat yöntemi) üzerine mevcut bilgi ve görgümü artımak için çalıştım. 70’da fazla yurtdışı ve yurtiçi bilimsel araştırma çalışması, 150’den fazla yurtdışı ve yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelerde bildiri sunumu mevcut. 2019 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda "Doçent Doktor" ünvanıyla öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim.

İlgi Alanları

 • Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü)
 • Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü)
 • Pektus Arkuatum (Mikst Deformite)
 • Rib Flare(Çıkık Kaburga)
 • Torakoskopik Cerrahi
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Vakum Bell Tedavisi
 • Ortez Tedavisi

Okullar / Eğitimler

 • Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eskişehir, 2003)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi (Ankara, 2012)
 • Medizinnische Hochschule Hannover, Kinderchirurgische Klinik (ALMANYA, 2018)

Deneyimler

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Doçent Doktor(2019)
 • Medizinnische Hochschule Hannover, Kinderchirurgische Klinik ALMANYA(2018)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Uzman D1kt1r(2015-2018)
 • Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman D1kt1r(2013-2015)
 • Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman Doktor (2012-2013)

Ödüller

12th Annual Meeting of the British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons and 1st ‘Inaugural’ Meeting of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons Covidien Best Innovation/ New Idea Travelling Fellowship (2011) Endoscopic drainage and cystoduodenostomy procedure in a patient with a pancreatic pseudocyst

Tıpta Uzmanlık Tezi

Nekrotizan enterokolitte apoptozisin yeri, Danışman; Prof. Dr. Hüseyin Dindar, 2012, Ankara

Görev Aldığı Projeler

 • Tek Taraflı Deneysel Testis Torsiyonu Modelinde Lokal Ve Sistemik GH Uygulanmasının Germ Hücre Morfolojisi ve Fertilite Üzerine Etkileri (Sıçanlarda Deneysel Çalışma) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü tarafından destekli 12B3330013 no’lu proje(Yardımcı araştırmacı)
 • Prosesus vajinalis obliterasyonunda rol oynayan apoptotik ve antiapoptotik gen düzeyleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü tarafından destekli 13B3330017” no’lu proje (Yardımcı araştırmacı)
 • Şiddetli Nekrotizan Enterokolitli Yenidoğan Bebeklerde Apopitotik ve Antiapopitotik Protein Düzeylerinin Değişimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü tarafından destekli “ 14H0230009 no’lu proje (Yardımcı araştırmacı)
 • Kasık fıtığı onarımında laparoskopik PIRS tekniği ile konvansiyonel kasık fıtığı onarımının testis kanlanması açısından noninvaziv NIRS tekniği ile değerlendirilmesi. TÜBİTAK tarafından destekli 216S836 no’lu proje (Yardımcı araştırmacı)
 • Çocuklarda Laparoskopik ve Torakoskopik Ameliyatlarda NIRS (Near Infrared Spectrometry) Tekniği ile Beyin ve Böbreklerin Oksijenizasyonunun Değerlendirilmesi ve Karbondioksit İnsuflasyonu Güvenli Sınırlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü tarafından destekli proje (Yardımcı araştırmacı)
 • Deneysel testis torsiyonu ve epididimiorşit modelinde pentraxin 3 düzeyinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü tarafından destekli 18B023000 proje (Yardımcı araştırmacı)

Katıldığı Kurslar

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Temel Eğitim Etkinlikleri “Çocuklarda Onkolojik Cerrahi Kursu”, 8-9 Kasım 2008, Antalya
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Temel Eğitim Etkinlikleri “Toraks Cerrahisi Kursu” Haziran- Eylül  2009, Malatya
 • Tiroid Kanseri Cerrahisi Kursu 12 Eylül 2009, Ankara
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi ‘CPR Eğitimi’  8 Temmuz 2010
 • Çocuklarda Videoürodinami Uygulamaları Çalıştayı 18 Aralık 2010, İstanbul
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Temel Eğitim Etkinlikleri “İleri Laparoskopi Kursu”  3-4 Aralık 2010, Ankara
 • Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı 30 Mart- 1 Nisan 2011, Diyarbakır
 • Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi Çalıştayı 15 Nisan 2011, Ankara
 • Ürodinami ve Üroterapide Pratik Yaklaşım Kursu 25 Ocak 2014, Ankara
 • Pediatrik Endoüroloji Kursu 3-4 Mart 2018, Bursa

Sertifikalar

 • GATA Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu “Deney hayvanları kullanma sertifikası”,Ankara 5-13 Eylül 2011
 • TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı” 2010, Ankara

Katıldığı Konferans, Panel, Kongre ve Sempozyumlar

 • 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül- 3 Ekim 2009, Malatya
 • Çocuklarda Parenteral ve Enteral Beslenme Sempozyumu, 27.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 30 Eylül 2009, Malatya
 • PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 8-10 Nisan 2010, İzmir
 • 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 • 12th Annual Meeting of the British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons and 1st ‘Inaugural’ Meeting of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. 2-4 November 2011, Chelsea, London,
 • Çocuklarda Enürezis Noktürna Sempozyumu, 23 Aralık 2011, Kırıkkale
 • Ankara Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu “Perkutan endoskopik Gastroskopi uygulaması ve hemşirelik bakımı” paneli (Panelist). 29 Şubat 2012, Ankara – Perkutan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması
 • IPEG’s 21st Annual Congress for Endosurgery in Children. 6-10 March 2012, San Diego, USA
 • 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 17- 20 Ekim 2012, Ankara
 • Yutma Bozuklukları Kongresi, 6-8 Aralık 2012, Ankara – Yenidoğanda Yutma Güçlüğü Oluşturan Cerrahi Nedenler
 • 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28- 30 Ekim 2015, Antalya
 • EUPSA 17th European Congress of Paediatric Surgery, 18-20 June 2016, Milano, Italia
 • ESPES 6th Annual Scientific Meeting, 28–30 September 2016, Madrid, Spain  
 • VIII. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 25-28 Mayıs 2017 Antalya
 • IPEG’s 26th Annual Congress for Endosurgery in Children,19-22 July 2017,London, UK
 •  ‘’Uzun Süreli Enteral Nütrisyonda Altın Standart: Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Uygulaması” panel (panelist) 10 Ekim 2018, Ankara
 • 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grubu-Ortadoğu Bölümü Kongresi 24-27 Ekim 2018, İzmir
 • 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2019, Ankara

Üyelikler

 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 
 • Pediatrik Üroloji Derneği

Eğitim Durumu- Kariyer

 • Mayıs 2019- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Doçent Doktor
 • Haziran 2018 Medizinnische Hochschule Hannover, Kinderchirurgische Klinik ALMANYA
 • Haziran 2015- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Uzman Doktor
 • Temmuz 2013- Haziran 2015 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman Doktor
 • Eylül 2012-Temmuz 2013 Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzman Doktor
 • 2007- 2012 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD’ da araştırma görevlisi
 • 2004-2006 Çankırı Kurşunlu Devlet Hastanesi Pratisyen Doktor 
 • 1997- 2003 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi